ภาพกิจกรรม

นายภิญโญ บุญยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ร่วมแสดงเจตจำนงจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นายภิญโญ  บุญยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ร่วมแสดงเจตจำนงจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th