ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/08/2019

1025

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th