กำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๑


กำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๑

21/12/2018

372

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th