ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนาโพธิ์กลาง - บ้านปากลา (ช่วงร่องตาเหียว - บ้านนาโพธิ์ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนาโพธิ์กลาง - บ้านปากลา (ช่วงร่องตาเหียว - บ้านนาโพธิ์ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2019

289

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th