ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 4,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 4,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/01/2019

278

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th