การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย บ้านนาโพธิ์กลาง – บ้านปากลา (ช่วงหน้าที่ทำการ อบต.)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย บ้านนาโพธิ์กลาง – บ้านปากลา (ช่วงหน้าที่ทำการ อบต.)

18/12/2018

367

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th