ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องบุ่งจวงที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องบุ่งจวงที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/2018

387

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th