ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/07/2018

308

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th