ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้น ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำความผิดมีโทษทั้งนายจ้างและต่างด้าว


ข่าว ประชาสัมพันธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้น ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำความผิดมีโทษทั้งนายจ้างและต่างด้าว

27/06/2018

429

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th