โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง


โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

14/02/2018

445

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th