ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงเยื้อง รพ.ส.ต.นาโพธิ์ใต้-บ้านคันท่าเกวียน


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงเยื้อง รพ.ส.ต.นาโพธิ์ใต้-บ้านคันท่าเกวียน

01/02/2018

454

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th