กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ นาโพธิ์กลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง อบต.นาโพธิ์กลาง


กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ นาโพธิ์กลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง อบต.นาโพธิ์กลาง

31/01/2018

618

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th