ประวัติประวัติความเป็นมา

           ตำบลนาโพธิ์กลาง แต่เดิมนั้นมีฐานะเป็นอำเภอแกง แขนงโขงเจียม ซึ่งแปลว่า งาช้าง มีนายอำเภอชื่อ ท้าวบุญธิสาร วงค์เจียม ต่อมาอำเภอแกง แขนงโขงเจียม ได้ย้ายไปตั้งที่หมู่บ้านสุวรรณมาลี อำเภอโขงเจียม ปัจจุบันส่วนที่ตั้งเมืองโขงเจียมเก่า ก็ได้ชื่อว่า บ้านหนองสันโด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนาโพธิ์กลาง ยกระดับเป็นตำบลขึ้นต่ออำเภอโขงเจียม ชาวบ้านนาโพธิ์กลางเดิมอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและมีบางส่วนอพยบมา จากประเทศลาว โดยใช้ช้างเป็นพาหนะจนมาถึงหนองสันโดและหนองตาเหียว จึงได้ตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ตำบลนาโพธิ์กลางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ระยะทางห่างจากอำเภอโขงเจียม 40 กิโลเมตร 

 

--------------------------------------------------

 

26/10/2016

722

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th